Strona główna
 O szkole
 
Nasze znaki szczególne
 
Nauczyciele
 
Publikacje nauczycieli
 
Projekty edukacyjne
 
Samorząd Uczniowski
 
Osiągnięcia uczniów
 
Koła zainteresowań
 
Aktualności
 
Archiwum 2010-2011
 
Archiwum 2008-2009
 
Archiwum 2005-2007
 
Kalendarz wydarzeń
 
Plan lekcji ucznia
 
Przedmiotowy System Oceniania
 
Wykaz zajęć pozalekcyjnych
 
Pracownie EFS
 
Galeria
 
Linki


Jesteś gościem
na naszej stronie

 

 

Rekrutacja
Aktualności
Programy nauczania

Adres naszej szkoły:
Gimnazjum Nr 2
im. Stefana Batorego
ul. Nadstawna 62a
23-400 Biłgoraj
tel. 084 686-74-41

Wykaz podręczników dla klasy I
Wykaz podręczników dla klasy II
Wykaz podręczników dla klasy III

e-mail szkoły: gim2@lbl.pl               www.gim2.lbl.pl

Zapraszamy na naszą nowo tworzoną stronę
http://www.gim2bilgoraj.com.pl

Od dnia 20.04.2012 r. obecna strona przestaje być aktualizowana. 

 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

ogłasza zapisy do gimnazjum na rok szkolny 2012 /2013

w dniach od 2 kwietnia do 31 maja 2012 r.

Zapisu dokonujemy w sekretariacie gimnazjum

przy ulicy Nadstawnej 62 A

w godz. od 800do 1530

 

więcej informacji > Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

    W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom chętnym zajęcia opiekuńcze. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie ucznia do sekretariatu szkoły w niżej podanym terminie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2011/2012
w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

Dzień wolny

Termin zgłaszania ucznia

31 października 2011r.

24-27 października 2011r.

24-25-26 kwietnia 2012r.
egzamin gimnazjalny

szkoła nie organizuje zajęć opiekuńczych

30 kwietnia, 2 maja 2012r.

20-23 kwietnia 2012r.

8 czerwca 2012r.

4-5 czerwca 2012r.