Święto Niepodległości

    Już tradycją stało się, że w naszym gimnazjum uroczyście obchodzi się Święto Niepodległości. Dnia 8 XI 2006 r. odbyła się okolicznościowa akademia z tej okazji. Uroczystość ta odbyła się w udekorowanej odświętnie sali z udziałem zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej: nauczycieli i młodzieży. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, oparty na poezji znanych twórców. W programie zostały zaprezentowane pieśni patriotyczne oraz żołnierskie. Scenariusz uroczystości przygotowały p. Joanna Ziemichód i p. Krystyna Kochan.

    Występujący uczniowie przedstawili dzieje ziem polskich od czasów rozbiorów aż do odzyskania niepodległości. Występ uczniów spotkał się z miłym przyjęciem ze strony zebranej publiczności. Młodzież podczas tej lekcji historii miała okazję poznać fakty sprzed 88 lat i uświadomić sobie znaczenie odzyskania niepodległości dla Polski. Święto Niepodległości to dzień, który powinien zwrócić naszą uwagę na historię naszego kraju. Miłość ojczyzny to nie tylko uczciwa i twórcza praca dla niej, ale również rzetelne zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w polityce, dbałość o język ojczysty w mowie i w piśmie, troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla wartości narodowych i chrześcijańskich.

    Patriotyzm to także pamięć o przodkach, zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszością. Teraźniejszość, też chce być wypełniona radością, tolerancją, miłością, której każdy chce doznawać w swojej ojczyźnie. Wartości te posiadają mocne korzenie w przeszłości, są kontynuacją tego, co osiągnęli nasi przodkowie. Warto je, więc pielęgnować, by móc być dumnym ze swojej Ojczyzny.


Powrót