Egzamin gimnazjalny

    W dniach 26, 27 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu. Pierwszego dnia pisali test humanistyczny.

    W dniu 27 kwietnia rozwiązywali test z przedmiotów przyodniczych.Powrót