Prezentacja projektu ekologicznego "Monitoring środowiska lokalnego"

    Nasza szkoła od lat szczególną wagę przywiązuje do edukacji ekologicznej młodzieży. Każdego roku opracowujemy i realizujemy projekty o tematyce ekologicznej. W tym roku nasz projekt ekologiczny pt. "Monitoring środowiska lokalnego", objęty został patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

    Jego celem było przybliżenie zagadnień ekologicznych społeczności szkolnej i uświadomienie wagi problemów związanych z troską o czystość środowiska naturalnego. Projekt był próbą monitorowania środowiska przyrodniczego naszej najbliższej okolicy.

    Zadania badawcze trwały od 15 października 2004 roku do 31 maja 2005 roku. Z otrzymanych wyników badań każda z grup przygotowała raport o stanie czystości środowiska naturalnego miasta Biłgoraj i jego najbliższej okolicy. Podsumowaniem całorocznej pracy było opracowanie propozycji działań w celu poprawy stanu środowiska naturalnego naszej okolicy, znalezienie sposobów rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz problemu odpadów w naszym mieście.

    W dniu 13 czerwca 2005 roku komisja w składzie: p. Ewa Góźdź, p. Stanisława Dynos, p. Grażyna Kotwis, P. Stanisława Socha i p. Joanna Szczepańska dokonała oceny prac i prezentacji poszczególnych grup.
Powrót