"Szkoła z klasą"


    Certyfikat "Szkoły z klasą" posiadamy od września 2003 r.
    Decyzję o przystąpieniu do tej ogólnopolskiej akcji dziś oceniamy jako bardzo słuszną. Poznaliśmy smak prawdziwej współpracy, w której uczniowie, nauczyciele i rodzice zmieniają w szkole to, co jest dla uczniów niekorzystne.
    Przekonaliśmy się, że są sposoby, by ulepszyć jakość pracy w różnych obszarach. Nie poprzez tworzenie zbędnej dokumentacji, ale praktyczne działanie.
    Udział w akcji nie był zbiorem przypadkowych działań podejmowanych tylko w celu uzyskania tytułu. Najlepszym dowodem jest kontynuacja większości podjętych wówczas przedsięwzięć, np. "Lepiej przygotować do egzaminów" czy "Szkoła bez przemocy". Powód jest oczywisty - przynoszą one uczniom wymierne korzyści, zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze.
Powrót