Dzielenie się opłatkiem

    Ostatni dzień przed Świętami Bożego Narodzenia to uroczystość, która wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły gromadzi wokół wigilijnego stołu. Tak było i tym razem w piątek 22 grudnia. W świąteczny nastrój wprowadziło nas wspólne śpiewanie kolęd. Trzeba przyznać, że z roku na rok wychodzi nam to coraz lepiej.
    Tradycyjną świecę Caritas w imieniu wszystkich zapaliła Pani Agnieszka Lipińska, która w naszej szkole czuwa nad działalnością charytatywną i mobilizuje wszystkich do otwartości na potrzeby bliźnich. Tekst biblijny o Narodzeniu Chrystusa przeczytał Pan Czesław Syty, po wysłuchaniu fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza była wspólna modlitwa i życzenia. W imieniu uczniów wypowiedziała je Ewelina Garbacz- Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, w imieniu nauczycieli głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Wójcik, która między innymi życzyła nam śniegu, ale na spełnienie tego życzenia ciągle czekamy.
    Najwięcej emocji wzbudza jednak indywidualne wypowiadanie życzeń. Dzielenie się opłatkiem to wyjątkowa okazja, by podać rękę i z uśmiechem wyrazić życzliwość, której wiele dla siebie nawzajem mamy, choć nie zawsze to wyraźnie okazujemy, a szkoda... Miło jest usłyszeć tych kilka słów, które sprawiają, że się tak jakoś radośniej żyje. A może udałoby się nie czekać z tymi miłymi słowami aż do następnego Bożego Narodzenia, tylko częściej mówić innym coś dobrego. Jest wtedy szansa, że i my coś miłego usłyszymy...
Powrót