„Pośrodku świata stoję sobie...”

 

 

 

    Pod takim hasłem przebiegało spotkanie laureatów i sympatyków IV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Świat wierszy najpierwszych”.

3 czerwca nasza szkoła była gospodarzem uroczystości podsumowania. Gościliśmy ponad 200 osób z różnych stron województwa lubelskiego. Po odbiór nagród przybyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w towarzystwie swoich nauczycieli, a bywa że i rodziców.

 

    Autorów wierszy oklaskiwali darczyńcy konkursu, jurorzy, przedstawiciele władz oświatowych i innych instytucji.

Najpierw podziękowania odebrali jurorzy i sponsorzy, potem dyplomy i nagrody wręczono laureatom. Dzięki hojności darczyńców były one imponujące – pięknie wydane, długo wyszukiwane, sprowadzane z różnych drukarni poezje, leksykony, wartościowe opracowania.

 

 

    Uzupełnieniem nagród był czwarty tomik poezji zatytułowany „Pośrodku świata stoję sobie...”, w którym znalazły się wszystkie nagrodzone teksty oraz wiele nienagrodzonych, ale równie interesujących. Jak co roku uczniowskie wiersze powędrowały w świat, żeby wzruszać i zdumiewać każdego czytelnika.  Goście zabrali je do Zamościa, Hrubieszowa, Lublina i wielu innych miejsc. Znajdą się także w Bibliotece Narodowej i  w Wydawnictwie Edukacyjnym w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Być może ich autorów spotka taki sam zaszczyt jak Anię z naszego gimnazjum,  laureatkę pierwszej edycji konkursu. Jej utwory zainteresowały samego prof. Janiona, który znalazł dla nich właściwe miejsce – w ogólnopolskim czasopiśmie dla młodzieży „Cogito”.

    Na tegorocznym zbiorku jeden z jurorów napisał tak: „ Tym wszystkim, którzy uważają, że młodym ludziom obca jest wrażliwość, polecam lekturę tego tomiku.” Naprawdę warto go przeczytać.

    Najpiękniejszym fragmentem uroczystości podsumowania konkursu był ten, gdy wiersze uczniowskie wybrzmiały na szkolnej scenie. Na niej - tak jak na widowni -  znaleźli się czwartoklasiści z podstawówki i ich starsi koledzy maturzyści. Obecni oraz byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 ( razem ponad 50 osób) przepięknie wyrecytowali i wyśpiewali niezwykły spektakl. Tak niezwykły, że nauczyciele i pozostali dorośli, nie kryjąc wzruszenia, powstali z miejsc i zgotowali długą owację autorom wierszy i tym,  którzy je prezentowali.

 

    Potem panie ze szkolnej kuchni – jak zwykle niezawodne – przygarnęły wszystkich zgłodniałych i uraczyły obiadem. A w międzyczasie trwały rozmowy, podziękowania, wspólne fotografowanie. Obficie wypełniła się Kronika Konkursu, w której można przeczytać wypowiedzi małych i dużych gości, np. takie:

Na szczęście dla uczestników i widzów ten konkurs nie podlega regule „do trzech razy sztuka”. Niech ta sztuka trwa wiecznie”;

„Tyle wzruszeń, tyle serca, coraz więcej z każdym rokiem...”;

 „Gratuluję uczestnikom i organizatorom  wspaniałego widowiska”;

„Dzięki Wam, dzięki za Wasze piosenki i za wspaniałą duchową ucztę”;

„W życiu ważne są tylko chwile – to była jedna z nich”.

 

    To był wyjątkowy dzień i wyjątkowe spotkanie ludzi z różnych stron, w różnym wieku.

A pośrodku tego świata stał uczeń i jego wierszyki, które mają przedziwną moc. Uroczystość została należycie utrwalona przez kamerzystów i fotografów z Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum.

 

 

    Konkurs zorganizowały – z takim samym entuzjazmem  jak trzy poprzednie edycje – nauczycielki języka polskiego ze szkoły podstawowej i gimnazjum  przy Nadstawnej 62 A.

I tak samo jak dotąd pięknie, chętnie i owocnie pomagały dyrektorki, plastyczki, muzycy, informatycy, cała gromada nauczycieli i, oczywiście, uczniów obu szkół.

 

 

    W sekretariatach można zakupić ( po 5 zł za egzemplarz) zbiorek wierszy, z którego przedstawiamy ostatnie strony, żeby podziękować darczyńcom, a wszystkich zainteresować nazwiskami autorów.

     Konkurs „Świat wierszy najpierwszych" nie jest tanim przedsięwzięciem. Każda jego edycja to kilkadziesiąt wartościowych nagród książkowych ( w tym roku ponad 60); setki podziękowań, dyplomów dla uczestników i ich opiekunów; rozległa korespondencja; kserowanie tekstów dla jurorów; uroczystość podsumowania; zbiorek poezji; szereg innych wydatków. Cały ciężar finansowy przedsięwzięcia dzielnie niosą dobrowolni darczyńcy. Jako zespół organizacyjny poznajemy ich nie tylko od strony finansowej, dlatego chcemy powiedzieć - zwłaszcza autorom wierszy - że hojność sponsorów wypływa z autentycznej aprobaty i sympatii dla Was i Waszego poezjowania.

 

    Zatem dziękujemy bardzo za piękny prezent w postaci kolejnego grantu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej", która dofinansowała nasz konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie IV" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Panu Januszowi Rosłanowi, Burmistrzowi Biłgoraja jesteśmy szczerze wdzięczni za patronowanie konkursowi i dbałość o jego finansowe zabezpieczenie.

Podziękowania za pomoc finansową składamy na ręce:

Pana Stanisława Schodzińskiego, Starosty Biłgorajskiego;

Pana Mieczysława Borowskiego, Wójta Gminy Biłgoraj .

Cieszymy się bardzo z tej dobrej współpracy.

 

    Kolejny raz na wyrazy wdzięczności zasłużyli:

Pan Jan Birut, Dyrektor Inspektoratu PZU SA w Biłgoraju;

Pan Henryk Wereski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Biłgoraju;

Pan Piotr Mazurek , właściciel firmy „Filmix" w Biłgoraju;

Państwo Alicja i Mariusz Szpinda, właściciele Apteki „Domowa" w Józefowie;

Pan Adam Jamroz, Prezes Koła Miejsko-Gminnego ZKiORoBWP w Józefowie;

Pani Maria Malawska, Pani Zofia Małek i Pan Stanisław Toman, właściciele aptek prywatnych w Biłgoraju;

Pan Krzysztof Stasiewicz, właściciel firmy „PHU K.Stasiewicz",

Pan Bogdan Palikot z wydawnictwa „Słowo obraz terytoria" w Gdańsku.

 

    Wśród darczyńców są również ci, którzy naszą prośbę o fundusze po prostu uprzedzili.

 Dziękujemy więc:

Państwu Barbarze i Tomaszowi Bedom z Biłgoraja;

Państwu Marcie i Lesławowi Dąbrowskim z Biłgoraja;

Panu Markowi Furmankowi z Biłgoraja;

Panu Henrykowi Łojowi, z Biłgoraja;

Państwu Małgorzacie i Markowi Kopaczom z Biłgoraja;

Pani Jadwidze Król z Biłgoraja;

Państwu Krystynie i Janowi Pastuszkom z Józefowa;

Panu Mieczysławowi Skurze z Biłgoraja;

Pani Zofii Woźnicy z Biłgoraja;

Państwu Grażynie i Robertowi Wójcikom ze Zwierzyńca.

Dziękujemy życzliwym darczyńcom z naszych szkól:

Pani Stanisławie Dynos, opiekunce Sklepiku Uczniowskiego „Żaczek";

Panu Krzysztofowi Garbatemu, nauczycielowi Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju;

Pani Barbarze Sosnowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2;

Panu Sławomirowi Śnieżce, Przewodniczącemu Rady Rodziców przy SP nr 5;

Pani Teresie Bogdanowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5;

Pani Małgorzacie Wójcik, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju.

Najpiękniej jak potrafimy, pragniemy wyrazić wdzięczność Wydawnictwu Edukacyjnemu w Krakowie, które sprawiło nam miłą niespodziankę, przesyłając cenne nagrody książkowe dla laureatów konkursu.

Panu Piotrowi Szczypie, jurorowi konkursu, dziękujemy za obdarowanie młodzieży tomikami własnych wierszy.

Listę darczyńców niech uzupełnią właściciele Zakładu Poligraficznego „Helvetica" w Biłgoraju, Państwo Zofia i Marian Garbaczowie, którzy uczniowskie wiersze tak pięknie utrwalają w kolejnych tomikach.

 

    I oto powstała jeszcze jedna lista zwycięzców. W kategorii „Szukam Człowieka"...

  

Indeks autorów

Antoniewicz Sylwia..................................................................................... 33, 106

Bak Justyna........................................................................................................ 102

Bardyka Monika................................................................................................... 29

Batalia Edyta.................................................................................................. 31, 73

Beda Maciej......................................................................................................... 89

Bednarz Diana...................................................................................................... 15

Bielak Renata....................................................................................................... 46

Bielańska Magdalena .....................................................................................54, 93

Burda Monika ......................................................................................................22

Byra Diana ............................................................................................... 42, 87, 88

Cich Mateusz........................................................................................................ 72

Dąbrowska Katarzyna........................................................................................ 102

Długosz Agata...................................................................................................... 67

Dolina Aleksandra................................................................................................95

Drozdowska Katarzyna ......................................................................................110

Droździel Magdalena........................................................................................... 88

Dubaj Dominika................................................................................................... 18

Dubaj Ida.............................................................................................................. 16

Duda Dagmara..................................................................................................... 31

Garbacz Ewelina ..................................................................................................66

Gierchard Paulina................................................................................... 49, 50, 109

Gircza Michał....................................................................................................... 28

Głaz Róża............................................................................................................. 30

Gorczyca Łukasz.................................................................................................. 77

Grela Mateusz...................................................................................................... 86

Gruszkiewicz Agnieszka...................................................................................... 44

Hadacz Aleksandra............................................................................................... 34

Jabłoński Piotr................................................................................................ 83, 98

Jednacz Damian ................................................................................................. 103

Kapica Patrycja.................................................................................................... 63

Karpińska Maria................................................................................................... 53

Karpińska Sylwia........................................................................................... 10, 45

Kiełbasa Agata.....................................................................................................94

Kierepka Agnieszka............................................................................................. 13

Kisiel Anna .................................................................................................... 19, 92

Kmieć Iwona............................................................................................ 19, 78, 95

Kołodziej Wojciech..............................................................................................28

Koszarna Anna..................................................................................... 38, 115, 116

Kość Marlena....................................................................................................... 35

Kotowska Sylwia .................................................................................................32

Kowal Magdalena................................................................................................ 11

Koziara Magdalena ..............................................................................................69

Koziara Maria ......................................................................................................71

Kozłowska Anna.................................................................................................. 26

Krasa Olga............................................................................................................ 80

Król Katarzyna..................................................................................................... 23

Krzyszkowski Piotr.............................................................................................. 72

Kurek Joanna........................................................................................................ 73

Kuryga Daniel...................................................................................................... 27

Kwarciana Kamila.................................................................................. 38, 59, 111

Kwiatkowski Tomasz..................................................................................... 61, 62

Larwa Paulina ......................................................................................................97

Lekan Magda........................................................................................................ 82

Leszczyńska Iwona............................................................................................ 108

Maciejewska Maria........................................................................ 55, 56, 100, 101

Malinowska Monika..................................................................................... 70, 110

Małysza Agnieszka........................................................................................ 36, 68

Mazur Anna...................................................................................................... 8, 65

Michnowicz Dominika......................................................................................... 43

Mil Katarzyna ................................................................................................ 84, 99

Nieścior Ewa.......................................................................................... 75, 79, 107

Nowicka Joanna............................................................................................. 36, 82

Ostasz Greta........................................................................................................... 9

Ostasz Rita..................................................................................................... 20, 37

Paszkowska Izabela................................................................................................ 7

Pawluk Karolina................................................................................................... 68

Pawluk Maciej...................................................................................................... 86

Pikuta Małgorzata.................................................................................... 43, 89, 90

Piskorska Aleksandra........................................................................................... 63

Polar Marcelina.................................................................................................... 76

Polska Magdalena .................................................................................................6

Potocka Agnieszka............................................................................................. 118

Procner Ewa......................................................................................................... 91

Rak Emilia...................................................................................................... 57, 99

Reszczyńska Magda............................................................................................. 67

Romańczuk Marcin............................................................................................ 117

Sarzyńska Agata............................................................................................. 21, 81

Seredziuk Michał .................................................................................................40

Sikorska Krystyna................................................................................................ 12

Skoczyłaś Wioletta............................................................................................... 76

Skrzyńska Ewelina...............................................................................................40

Smolak Bartłomiej ...............................................................................................60

Smoląg Magda ................................................................... 17, 32, 47,48, 105, 106

Sokal Justyna........................................................................................................ 64

Sołtys Marta............................................................................... 24, 58, 84,96, 115

Stańczyk Elżbieta............................................................................................... 112

Szozda Agnieszka................................................................................................ 83

Szpakowska Justyna............................................................................................. 14

Śmieciuch Anna........................................................................................... 58, 114

Śnieżko Gabriela.................................................................................................. 65

Tatar Joanna................................................................................................. 71,104

Trusz Agnieszka........................................................................................... 25, 114

Wojtak Aleksandra............................................................................................... 29

Wrońska Pola..................................................................................................... 103

Zawadzińska Agata............................................................................................ 113

Ziomek Małgorzata........................................................................................51, 52

Zych Edyta........................................................................................................... 74