Przyrzeczenie klas pierwszych

    31 października uczniowie klas pierwszych głośno i wyraźnie w obecności starszych kolegów i nauczycieli wypowiedzieli słowa przyrzeczenia, które obiecali respektować przez trzy lata gimnazjum.

Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły, by dotrzymali złożonej obietnicy, że będą się nawzajem szanować, unikać przemocy i reagować na nią, korzystać z prawa do nauki, rozwijać swoje zdolności. Dzięki temu pobyt w szkole będzie dla nich i korzystny, i przyjemny. Taką nadzieję wyraziła Pani Dyrektor, oficjalnie przyjmując pierwszoklasistów w poczet uczniów gimnazjum.

    Potem klasy pierwsze zostały poddane różnorodnym testom i sprawdzianom przygotowanym przez Samorząd Uczniowski wraz z drugimi klasami. Trzeba było: w ciekawy sposób zaprezentować swoją klasę, narysować karykaturę wychowawcy, zdać egzamin ze znajomości nazwisk nauczycieli i liczby sal lekcyjnych w szkole, uśpić wychowawcę wymyśloną przez klasę kołysanką, odgadnąć treść przysłów odgrywanych na scenie przez starszych kolegów. Wszystkie próby oceniało 4-osobowe jury. Jak w "Tańcu z gwiazdami". Rzutem na taśmę, z przewagą 1 punktu wygrała klasa IB. A prezenty dostali wszyscy nowi uczniowie. Pani Dyrektor przygotowała dla nich "antypytalony" i słodkie "antyśmieciuszki" wraz z instrukcją użytkowania. Wychowawczynie też otrzymały po jednym antypytalonie - dzięki temu będą mogły spokojnie w dowolnym momencie odmówić odpowiedzi na kłopotliwe pytanie, nawet samej dyrektorce.

    A co po dwóch miesiącach można powiedzieć o pierwszakach? Głośno i dźwięcznie śpiewają, mają talent plastyczny, lubią pizzerki ze szkolnego sklepiku, zmieniają obuwie, jeszcze rozmawiają na lekcjach, ale za to są urodziwi i uśmiechnięci.


Powrót