Strona główna
 O szkole
 
Nasze znaki szczególne
 
Nauczyciele
 
Publikacje nauczycieli
 
Samorząd Uczniowski
 
Osiągnięcia uczniów
 
Koła zainteresowań
 
Aktualności
 
Archiwum 2008-2009
 
Archiwum 2005-2007
 
Kalendarz wydarzeń
 
Plan lekcji ucznia
 
Wykaz zajęć pozalekcyjnych
 
Pracownie EFS
 
Galeria
 
Linki


Jesteś gościem
na naszej stronie

 

   

Rekrutacja do publicznych gimnazjów województwa lubelskiego na rok szkolny 2012/2013

 

   Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 

do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:

1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjów

Lp.

Czynności

Data (godzina)

1.

Zapisy kandydatów.

2 kwietnia– 31 maja 2012 r.

2.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów

29 czerwca–
2 lipca 2012 r.

3.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

5 lipca 2012 r.

(godz. 1000)

  

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE
W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU
 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 

1.    W dniach 2 kwietnia- 31 maja 2012r. należy dokonać w sekretariacie szkoły wstępnego zapisania dziecka do gimnazjum i pobrać arkusz informacyjny o uczniu.

2.    W dniach 29 czerwca- 2 lipca 2012r. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, arkusz informacyjny o uczniu oraz przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Dopiero złożenie ww. dokumentów jest potwierdzeniem zapisania ucznia do szkoły.

3.    Wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy złożą w terminie dokumenty są przyjęci do gimnazjum.

4.    Uczniowie zamieszkali w obwodzie innych szkół przyjmowani są w miarę posiadanych wolnych miejsc.

5.    Listy uczniów przyjętych do gimnazjum wywieszone zostaną w dniu 5 lipca 2012r. o godzinie 1000 na drzwiach głównych budynku oraz na   tablicy informacyjnej gimnazjum (I piętro).

6.   Uczniowie, którzy złożą dokumenty po terminie mogą być przyjęci do  szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy zmienili miejsce zamieszkania (zostali zameldowani w obwodzie szkoły) po terminie zapisów.

  

 

WYKAZ ULIC OBWODU GIMNAZJUM NR 2

IM. STEFANA BATOREGO

- Apteczna, Asnyka, Aleja Jana Pawła II (od ronda w kierunku Lublina), Andersena, Armii Kraków
( numery od 1 do 17)

- Bagienna, Brzechwy, Baczyńskiego, Borowskiego, Batorego,

- Czerwonego Krzyża, Chrobrego,

- Dyrki, Dąbrówki, Dąbrowskiego,

- Energetyczna,

- Fredry

- Gałczyńskiego

- Janowska, Jagiełły, Jaśminowa, Jagodowa,

- Kolejowa, Korczaka, Kościuszki (parzyste do nr 92 włącznie), Krucza, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Knappa, Kossaków, Kazimierza Wielkiego, Klonowa,

 - Leśmiana, Lubelska, Ludwika,

 - Łokietka, Łubiarska,

- Makuszyńskiego, Matejki, Miła, Moniuszki, Mieszka I, Makowa, Miłosza, Morelowa,

- Nadrzeczna, Nadstawna, Norwida,

- Ogrodowa,

- Parkowa, Polna, Poprzeczna, Północna, Paderewskiego, Plac Wolności

- Rataja, Reja, Rolna,

- Strażacka, Sobieskiego, Staffa, Stawisko, Słowicza, Sokołowskiego, Sikorskiego

- Targowa, Tuwima,

- Witosa, „Wacek” Wasilewskiej, Wesoła, Włosiankarska, Wiśniowa,

- Zacisze, Zapolskiej, Zarzeczna, Zielona,

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 KARTA INFORMACYJNA O UCZNIU

 WNIOSEK - dla uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum