PLASTYKA

DOROTA BRZOZOWSKA

 

,,TO LUBIĘ – CZYLI JAK DOKONAĆ ANALIZY

FORMALNEJ DZIEŁA SZTUKI”

 

Autorski program edukacyjny kształtujący postawę świadomego odbiorcy sztuki

 

PROGRAMY

     PROGRAM EDUKACYJNY

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

     SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO –próba definicji

     SZTUKA JAK DRZEWO – podział sztuk plastycznych

     SZTUKA TEŻ LUBI ,,BYĆ NA CZASIE” – ery, epoki, style, kierunki

     SZTUKA ERUDYTKA – dzieło dotyka każdego tematu

 

 

KARTY PRACY

     KARTA NR 6

     KARTA NR 10

     KARTA NR 11

     KARTA NR 16