FIZYKA I TECHNIKA

PUBLIKACJE

Opracowanie: Czesław Syty

 

 

OBRONA CYWILNA W GIMNAZJUM -program autorski

TECHNIKA W GIMNAZJUM -program autorski

WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA DROGACH -odczyt dla rodziców

REGULAMIN SZKOLNEGO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

KONKURS FIZYCZNY W GIMNAZJUM

JAK OCENIAM –karta informacyjna dla uczniów

SŁAWNI FIZYCY

PROJEKT EDUKACYJNY ŚCIEŻKI REGIONALNEJ