"Pożegnanie trzecioklasistów"

     Jest jedną z piękniejszych uroczystości szkolnych. W ostatnim dniu roku szkolnego uczniowie klas trzecich, w obecności wszystkich gimnazjalistów, pracowników szkoły i gości, rozstają się ze szkołą. Podobnie jak niegdyś podczas przyrzeczenia, zajmują honorowe miejsce wśród zebranych. Teraz dodatkowo w wykonanych własnoręcznie nakryciach głowy, tzw. czapkach - absolwentkach.

    W tym dniu otrzymują nagrody i dyplomy za trzyletnie osiągnięcia i pracę dla innych. Po raz ostatni występują przed szkolną publicznością w spektaklu słowno-muzycznym, w którym tym razem tylko oni mają okazję zaprezentować swój talent, przekazać refleksje.

    Uroczystość zamyka ważny etap w życiu ucznia, będąc zarazem początkiem nowego życia, toteż co roku nieodłącznym elementem pożegnania są symboliczne upominki: duże zielone jabłko od drugoklasistów i tekst "Dezideraty" od wychowawcy.
    Końcowy akcent to wyrzucenie czapek w górę. Nie oznacza to jednak ostatecznego pożegnania ze szkołą, ponieważ nasi byli uczniowie nadal korzystają z biblioteki szkolnej, spotykają się z nauczycielami i przychodzą na szkolne uroczystości.
Powrót